Apie mus

Panevėžio bitininkų draugija

 Istorija

Panevėžio bitininkų draugija įsteigta 1991 m. Kovo 11 d. Steigiamas susirinkimas (14 asmenų) patvirtino draugijos įstatus. Draugijai vadovavo Jonas Minkevičius. Nuo 1996 metų iki 2002 metų pirmininku buvo Jonas Dailidėnas. Nuo 2002 iki 2019 metų pabaigos Panevėžio draugijos pirmininkas Alfonsas Rutkauskas. 2019 metų gale draugijos pirmininku išrinktas Vaidas Arbutavičius draugijai vadovauja iki dabar.

Iki 2002 metų draugijoje registruota buvo 14 narių, 2003 m. – 22 nariai, 2005 m. – 40 narių, 2007 m. – buvo jau 100 narių. Dabar draugijoje yra virš 170 narių, kurie laiko apie 7500-8000  bičių šeimų.

Veikla

Nors per eilę metų draugijos sudėtis keitėsi, bet veiklos kryptis išliko. Pagrindinis dėmesys skiriamas pažangiai bityninkystei, skatinimui  ekologinės bitininkystės, gausinimui ir realizavimui  bičių produktų, propagavimui bičių produktus naudoti kaip maistą, maisto papildus ir vaistus. Draugijos nariai teikia bičių produktus apiterapiautams siekiant propoguoti jų kaip vaistų naudojimą. Taip pat draugija skatina narius gražiai tvarkyti sodybas, jų aplinką, auginti medingus ir dekoratyvinius augalus, organizuoja apžiūras, konkursus, bitininkų šventes, seminarus, skleidžia mokslo pasiekimus, geriausiai dirbančių ir geriausių rezultatų pasiekusių bitininkų patyrimą. Skatina narių bendradarbiavimą ir švenčių metu kultūringą laisvalaikio praleidimą. Tarpusavio gerus santykius ir artimą, bičiuliška bendradarbiavimą.

2005.04.29 pakeitus įstatus draugija įgijo paramos gavėjo statusą.

2006.07.15-29 ji organizavo mokymą “Bitininkavimo naujovės”.

2009 metais 3 draugijos nariai dalyvavo ES paramos priemonėje “Avilių gabenimo įrangos įsigijimas”.

Visi draugijos nariai dalyvauja 2009 metų priemonėje “Varozės kontrolė”. Šios priemonės metu numatoma gydyti 4159 bičių šeimą Panevėžio mieste ir rajone.

2009 metais 12 draugijos narių dalyvavo ES paramos priemonėje “Bičių šeimų atnaujinimas”

2009-05-23 draugija suorganizavo mokamąją kelionę į Latviją pas bitininką Mizį, kurios metu buvo pravesta paskaita apie bitininkystės naujovių pritaikymą praktikoje. Kelionėje dalyvavo 35 draugijos nariai. Apie tai yra paruošta filmuota medžiaga, kuri pateikta kitiems draugijos nariams.

2010 metais sausio mėnesį dalis draugijos narių dalyvavo kvalifikacinio meistriškumo kėlimo kursuose"Verslinė bitininkystė", kur gavo labai daug naudingos informacijos apie bitininkystę, prisitaikymą prie dabartinės situacijos. Vasara du draugijos nariai vyko į pažintinę kelionę po Norvegijos, Estijos, Latvijos bitynus, foto medžiaga ir pasakojimais pasidalinta su draugijos nariais. Aktyviai dalyvavome "XXXIV Bitininkų šventėje", kurioje draugijos nariai buvo įvertinti už kūrybingumą ir išradingumą. Susirinkimų metu svečiuose dalyvavo V.Salinka, A.Baltuškevičius, A.Amšiejus ir kt. Kiekvienas svečias dėstydamas paskaitų temas suteikė daug informacijos draugijos nariams.

Informacija apie draugijos veiklą ir bitininkus

Informacija apie draugijos veiklą dažnai spausdinama įvairiuose regiono ir šalies laikraščiuose. Panevėžio laikraštyje “Sekundė”, Panevėžio apskrities laikraštyje “Panevėžio rytas”, "Panevėžio balsas" buvo straipsniai apie draugijos nario Alberto Janionio bityną, propaguojant bitininkystę ir bičių produktų panaudojimą. . Visoje Lietuvoje leidžiamame laikraštyje "Valstiečių laikraštis" išspausdintas straipsnis apie bitininką Vaidą Arbutavičių, laikraštyje "Lietuvos rytas" buvo straipsnis apie Dainių Neniškį, Aleksandrą Kavaliauską. Smulkiuose straipsneliuose apie bitininkystę dažnai minimi Panevėžio bitininkų draugijos nariai, jų nuomonė ir požiūris į bitininkytę ir bičių produktus. Panevėžio televizijoje buvo reportažai apie draugijos veiklą, kurių metu buvo kalbinami draugijos pirmininkas, bičiuliai Jonas Starkevičius, Dainius Neniškis ir Albertas Janionis. Viename iš reportažų buvo kalbinami maisto ir veterinarijos tarnybos bei rajono žemės ūkio skyriaus specialistai, kurie motyvuotai aiškino apie reikalavimus bitynams.

Pasiekimai

Panevėžio draugijos nariai ir valdybos nariai pastoviai dalyvauja Lietuvos bitininkų sąjungos organizuojamose renginiuose.

2006 m. “Geriausio Panevėžio bitininkų draugijos narių bityno” konkurse dalyvavo 16 draugijos narių (profesionalų bitynų tarpe: I vieta paskirta bitininkui Aleksandrui Kavaliauskui, II vieta – Alvydui Rankelei,  III vieta – Albertui Janioniui, o mėgėjiškų bitynų tarpe I vieta – Aleksandrui Siminui, II vieta – Algimantui Antanaičiui, III vieta – Algirdui Zigmantavičiui.

2007 metais, per XXX Lietuvos bitininkų šventę Panevėžio bitininkų draugija Panevėžio apskrities bitininkų draugijų konkurse užėmė trečią vietą ir apdovanota Lietuvos bitininkų sąjungos diplomu.

2008 metais XXXII Lietuvos bitininkų šventėje "Tarptautinėse profesinio meistriškumo varžybose" Panevėžio komanda užėmė pirmą  vietą ir apdovanota LBS diplomu ir taure.

2009 metais XXXIII Lietuvos bitininkų šventėje "Tarptautinėse profesinio meistriškumo varžybose" Panevėžio draugijos vardu atstovavo dvi komandos. Abi komandos pateko į finalą. Komanda "Jaunimas" , kuriai vadovavo kapitonas  Vaidas Arbutavičius užėmė pirmą vietą, o komanda "Tranai", kuriai vadovavo  kapitonas Albertas Janionis  – antrąja vietą. Abi komandos buvo apdovanotos LBS diplomais ir taurėmis. Toje pačioje šventėje LBS organizuojamuose "Draugijų rinkimuose" Panevėžio bitininkų draugija užėmė trečią vietą ir apdovanota LBS diplomu bei žurnalo „Lietuvos bitininkas“ metine prenumerata 7 draugijos nariams.

2010 metais XXXIV Lietuvos bitininkų šventėje vykusiame bitininkystės inventoriaus konkurse mūsų draugijos narys Aleksandras Kavaliauskas užėmė II vietą, pristatęs medaus (ir sirupo) siurblį. Bičiulio Romualdo Bučiūno sukonstruotas avilys prizinės vietos neužėmė, tačiau sulaukė didelio kitų bitininkų susidomėjimo. Draugijos pirmininkas Alfonsas Rutkauskas buvo įvertintas ŽŪM, jam buvo įteiktas diplomas už puikią draugijos veiklą.

Šiais metais numatoma įdomi veikla, kurioje Panevėžio bitininkai ne tik pasisems daug naujų žinių bitininkystės srityje, tačiau ir praleis laiką linksmoje bičiulių apsuptyje.

Draugijos valdyba šiuo metu sudaro

Pirmininkas: Vaidas Arbutavičius

Valdybos nariai:

  • Alfonsas Rutkauskas (pirmininko pavaduotojas)
  • Aleksandras Kavaliauskas (organizacinė veiklą)
  • Dainius Neniškis (organizacinė, kultūrinė veikla) 
  • Jonas Starkevičius (sekretorius)
  • Aldonas Povilionis (organizacinė veikla)
  • Sigita Zlatkienė (buhalterinė veikla) 
  • Rolandas Meškauskas (organizacinė veikla)

Revizijos komisija: Justas Kavaliauskas (revizijos pirmininkas), Vladas Trybė, Aušra Zavackienė

Draugijos sudėtyje: virš 160 narių

Spausdinti El. paštas

Susisiekite su mumis

Puslapio administratorius: Vaidas

E-paštas: vaidasbki@gmail.com

Tel.: +370 674 84149