Straipsniai

"ŽŪM: šiandien Briuselyje patvirtintos Lietuvos kaimo plėtros programos 2014-2020 biudžetas-1,98 mlrd. EUR"

Pagaliau Lietuvą pasiekė labai laukta naujiena – Europos Komisija šiandien patvirtino Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą. Kelerių metų Žemės ūkio ministerijos ir jos socialinių partnerių darbas vainikuotas sėkme,- 2015-02-13 informuoja zum.lt

Lietuvos kaimo plėtros programą Europos Komisija patvirtino vieną iš pirmųjų visoje Europos Sąjungoje. Lietuvos kaimo plėtros programa – tai vienas pagrindinių artimiausių septynerių metų laikotarpio šalies žemės ūkio ir kaimo plėtros finansinis veiklos instrumentas. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos biudžetas siekia 1,98 mlrd. Eur Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšų (ES lėšos – 1,61 mlrd. Eur).

„Lietuvos kaimo plėtros programos patvirtinimas – tai svarbus istorinis momentas šalies gyvenime. Nors programa vertinama pinigais, jos reikšmė visos šalies ir ypač kaimo raidai sunkiai pamatuojama. Tai lėšos, skirtos ir mūsų smulkiesiems, ir vidutiniams ūkiams, ir jauniesiems ūkininkams, ir kaimo bendruomenėms, ir verslui, ir aplinkos apsaugai. Tai kaimo plėtros garantas, sudarysiantis galimybes išlaikyti mūsų kaimą gyvą ir gyvybingą ateities kartoms. Turime maksimaliai pasinaudoti visomis programoje numatytomis priemonėmis, kad pasiektume savo užsibrėžtų tikslų“, – akcentuoja žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė.

Programa pradėta rengti 2011 m., ji buvo kuriama socialinio dialogo principu. 2014 m. birželį Lietuva oficialiai pateikė programos projektą Europos Komisijai svarstyti. Programos projekte pateikta išsami Lietuvos kaimo situacijos, poreikių analizė, aprašytos pasirinktos finansuoti priemonės. Po trijų mėnesių EK pateikė savo pastabas ir pasiūlymus, o 2014 m. gruodį Žemės ūkio ministerija EK oficialiai pateikė galutinį Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos projektą. Nors 2014 m. metų pabaigoje dar būta nemažai abejonių, šiandien Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa patvirtinta. Didžiosios daugumos valstybių programos bus tvirtinamos antrojoje šių metų pusėje.

Lietuvos kaimo plėtros programa patvirtinta viena pirmųjų tarp Europos Sąjungos šalių narių. Šio laikotarpio programos tikslai yra skatinti žemės ūkio konkurencingumą, užtikrinti tausojantį gamtos išteklių valdymą ir klimato politikos veiksmus, siekti subalansuotos teritorinės kaimo ekonomikos ir bendruomenių plėtros, kuriant ir remiant užimtumą.

Pasak V. Baltraitienės, didžiulis šio laikotarpio dėmesys yra skiriamas inovacijoms. Visa įgyvendinamų projektų atrankos kriterijų sistema, paremta balais, yra skirta atrinkti geriausius investicinius projektus, kurie būtų sėkmingai įgyvendinti ir taip padidintų mūsų šalies žemės ūkio konkurencingumą. 

„Vienas iš pagrindinių šio periodo tikslų – įtraukti mūsų gyventojus į veiklas, kurios skatina ekonomikos augimą kaime ir taip kuria žmonių finansinę gerovę. Programa išlaiko ankstesniojo laikotarpio programos tęstinumą. Ji apima 15 priemonių, o kiekviena iš jų tikslingai suplanuota tam tikrai kaimo žmonių daliai, kad pasiektume labai konkrečių rezultatų. Svarbiausias mūsų šio laikotarpio kaimo plėtros programos tikslas – išsaugoti Lietuvos kaimą, sugrąžinti į jį jaunimą, o gyvenimo sąlygas priartinti prie miesto, kad visiems mums kaime būtų gera gyventi ir dirbti“, – apibendrina ministrė V. Baltraitienė.

 

 

Spausdinti