Straipsniai

"Apmokėti išlaidas, susijusias su investicijomis, gali tik patys paramos gavėjai"

Paramą administruojantys NMA specialistai atkreipia dėmesį, kad pasitaiko atvejų, jog prekes, techniką ar kitą įrangą perka ne patys paramos gavėjai, o kiti asmenys ir tai pažeidžia programos įgyvendinimo taisykles. Paramos gavėjai turėtų patys apmokėti išlaidas, susijusias su įgyvendintomis investicijomis

 

 

Paramos gavėjai pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2014–2016 metų programą veiklą pradeda iš savo arba skolintų lėšų, o vėliau Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) teritoriniams paramos administravimo skyriams teikia mokėjimo prašymus, pridėdami išlaidų pagrindimą ir apmokėjimą įrodančius dokumentus. Paramos lėšos patirtoms išlaidoms kompensuoti išmokamos tik įvertinus pateiktus mokėjimo prašymus.

 

Paramą administruojantys NMA specialistai atkreipia dėmesį, kad pasitaiko atvejų, jog prekes, techniką ar kitą įrangą perka ne patys paramos gavėjai, o kiti asmenys ir tai pažeidžia programos įgyvendinimo taisykles. Paramos gavėjai turėtų patys apmokėti išlaidas, susijusias su įgyvendintomis investicijomis.

 

Primename, kad paraiškos pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2014–2016 metų programą buvo renkamos nuo 2013 m. gruodžio 20 d. iki 2014 m. sausio 31 d. Per šį laikotarpį 2 144 pareiškėjai kreipėsi paramos, 951 buvo patvirtinti paramos gavėjais. Paramos gavėjai mokėjimo prašymus su išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentais turi pateikti iki š. m. rugsėjo 5 d. Iki š. m. rugpjūčio 12 d. NMA jau pateikti 538 mokėjimo prašymai patirtoms išlaidoms kompensuoti.

Nacionalinė mokėjimo agentūra
prie Žemės ūkio ministerijos

Spausdinti