Straipsniai

"Lengvatinis kuras bus skirtas ne tik žemės turintiems ūkininkams"

Vyriausybė neprieštaravo Vigilijaus Juknos, žemės ūkio ministro, pateiktam pasiūlymui Akcizų įstatyme nustatyti „vienodas konkurencines sąlygas žemės ūkio veiklos subjektams ir paskatinti aukštesnės pridėtinės vertės produktų gamybą žemės ūkyje“.

„Pagal šiuo metu galiojančią tvarką žemės ūkio veiklos subjektams akcizais neapmokestinami dyzeliniai degalai nustatomi pagal vienam žemės sklypų hektarui skiriamą kiekį pagal žemės ūkio augalų rūšis. Akcizais neapmokestinamų dyzelinių degalų negali įsigyti kiaulių, paukščių, bičių ir grybų augintojai, kuriantys didelę pridėtinę vertę žemės ūkyje ir patiriantys didelį spaudimą rinkos sąlygomis“, – aiškino p. Jukna.

Todėl ministras ir pasiūlė pakeisti Akcizų įstatymą, kad jis leistų žaliai dažytų lengvatinių degalų įsigyti ne tik žemės turintiems, bet ir kitiems ūkininkams, kuriantiems nemenką pridėtinę vertę žemės ūkyje.

Akcizo lengvata gazoliui jau dabar naudojasi ir tvenkinių bei kitų vidaus vandens vandenų turintieji verslininkai, gaudantys ir realizuojantys žuvis.

Finansų ministerija neprieštaravo siūlomam įstatymo projektui, bet tik su sąlyga, kad jis neturės esminės įtakos 2014 m. biudžeto pajamoms. Minimizuojant galimą neigiamą įtaką biudžetui siūloma nustatyti, kad Akcizų įstatymo pataisa įsigaliotų ne anksčiau kaip nuo š.m. liepos 1 d.

Vyriausybei pritarus pateiktam projektui šis iškeliavo į Seimą, kur bus svarstomas ir priimamas kovą prasidedančioje pavasario sesijoje.

Priėmus įstatymą dar reikės pataisyti 2003 m. patvirtintą Vyriausybės nutarimą „Dėl atleistų nuo akcizų degalų, skirtų naudoti žemės ūkyje, taip pat tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkystėje, įsigijimo taisyklių patvirtinimo“. Šiuo nutarimu be kita ko nustatomos žymėtų lengvatinių degalų pardavimo ūkininkams kvotos.

Be to, apie papildomas kuro akcizo lengvatas turės būti informuotos Europos Sąjungos institucijos.

Spausdinti