Kelionės

PAŽANGIAUSIAS bitynas Lietuvoje

Panevėžio bitininkų draugijos valdyba 2019 m. gegužės mėnesį organizuos konkurso „PAŽANGIAUSIAS bitynas Lietuvoje“ pirmąjį etapą, t. y. organizuos geriausio bityno atranką tarp Panevėžio bitininkų draugijos narių. Prašome draugijos narius aktyviai dalyvauti. Apie dalyvavimą konkurse iki 2019-05-20 tel. 8 687  37688 informuoti draugijos pirmininką. Konkurso nuostatai pridedami.

Susijęs vaizdasPATVIRTINTA
Lietuvos bitininkų sąjungos valdybos
2011 m. balandžio 5 d.

KONKURSO ,,PAŽANGIAUSIAS bitynas Lietuvoje“
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos bitininkų sąjunga (toliau – sąjunga) organizuoja edukacinį konkursą ,,Pažangiausias bitynas Lietuvoje“ (toliau – konkursas).
2. Informacija apie konkursą ir jo nuostatai skelbiami viešai.
3. Konkurso tikslai:
4.1. Skatinti pažangiai bitininkaujančius, taikyti moksliniais tyrimais pagrįstas bitininkavimo technologijas, didinti bičių šeimų produktyvumą;
4.2. Tobulinti pažangiai bitininkaujančių profesinį pasirengimą, kelti jų prestižą, užtikrinti bitininkavimo tęstinumą ir plėtrą;
4.3. Informuoti visuomenę apie pažangaus bitininkavimo privalumus.
5. Kiekvienais metais prie konkurso pavadinimo nurodomi metai, kuriais vyksta konkursas. Pavyzdžiui: „Pažangiausias bitynas Lietuvoje 2011“
6. Konkurse skiriamos 3 prizinės vietos: I, II, III.
7. Konkurso nugalėtojai skelbiami per Lietuvos bitininkų šventę.

II. KONKURSO ORGANIZAVIMAS
8. Konkursas vykdomas dviem etapais.
9.1. Pirmame etape bitininkų draugijų sudarytos komisijos (ne mažiau kaip 3 asmenys) pagal bitynų vertinimo kriterijų lentelę (2 priedas) atrenka 3-4 pažangiausius bitynus, patvirtina protokolu ir pateikia jų sąrašus sąjungos sudarytai vertinimo komisijai.
9.2. Antrame etape sąjungos sudaryta vertinimo komisija, gavusi iš bitininkų draugijų pasiūlymus, atlieka preliminarų vertinimą: sudaromas konkurso dalyvių sąrašas pagal vertinimo balus.
10. Komisijos nariai, pateikę svarių argumentų, gali pasiūlyti papildomai įrašyti į konkurso dalyvių sąrašą ir bitininkų draugijų neįvardytus bitynus.
11. Bitynai, laimėję konkurse pirmą vietą, trejus metus negali dalyvauti kituose konkursuose.
10. Sudaromas apžiūrimų bitynų, surinkusių daugiausia balų, sąrašas, patvirtinamas komisijos protokolu ir vykdoma bitynų apžiūra.

III. VERTINIMO TVARKA IR KRITERIJAI
11. Bitynų apžiūrą vykdo ne mažiau kaip trys komisijos nariai.
12. Bitynų apžiūros metu komisijos nariai:
13.1. Vietoje apžiūri ir įvertina pagal bitynų vertinimo kriterijų lentelę (2 priedas) į apžiūros sąrašą įrašytus bitynus;
13.2. Patikrina, ar bitynai atitinka 3 priede nurodytus reikalavimus;
13.3. Konsultuoja bitininkus, nurodo aptiktus trūkumus ir pasiūlo jų pašalinimo priemones.

IV. bitynų APŽIŪROS LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS
14. Komisijos sprendimai įforminami protokolais, dalyvaujant ne mažiau kaip trims jos nariams.
15. Atlikusi visų į apžiūros sąrašą įrašytų bitynų apžiūrą ir sudėjusi balus, komisija konkurso nugalėtoju paskelbia daugiausia balų surinkusį bityną. Jam skiriama pirmoji vieta. Mažiau balų surinkusiems bitynams skiriama atitinkamai antra ir trečia vietos.
16. Jeigu keli bitynai surenka vienodą balų skaičių, komisija išdėsto bitynus prioritetine tvarka atsižvelgdama į bitynų produktyvumo rodiklius (4 priedas).
17. Jeigu nepavyksta nustatyti bitynų prioritetinės eilės taikant surinktų balų skaičių ir produktyvumo rodiklius, komisija balsų dauguma nusprendžia, kuris bitynas turi būti aukščiau sąraše. Komisijos balsų skaičiui už keletą bitynų pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra komisijos pirmininko arba jį pavaduojančio komisijos nario balsas.
18. Jei keli bitynai surenka vienodą balų skaičių nustatant antrą ar trečią vietas, galutinė atranka vykdoma vadovaujantis šių taisyklių 16 ir 17 straipsniais.

Spausdinti El. paštas