D. Neniškis

Savarankiškai dirbantiems asmenims (TAME TARPE IR BITINIKAMS): kaip gauti subsidiją karantino laikotarpiu?

Savarankiškai dirbantiems asmenims: kaip gauti subsidiją karantino laikotarpiu?

Ekstremalios situacijos ir karantino laikotarpiu valstybė teikia paramą savarankiškai dirbantiems asmenims. Prašymus išmokai gauti Užimtumo tarnybai savarankiškai dirbantieji galės teikti nuo balandžio 5 d.

Kviečiame susipažinti su prašymų teikimo tvarka, parengta pagal Užimtumo įstatymo projektą, kuris Seime bus priimtas 2020 m. balandžio 7 d.

Kas turi teisę gauti išmoką?

Teisę gauti išmoką turi savarankiškai dirbantys asmenys, apibrėžti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 2 straipsnio 9 dalyje:

  • individualių įmonių savininkai;
  • mažųjų bendrijų nariai;
  • tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai;
  • asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (advokatai, advokatų padėjėjai, notarai, antstoliai, verslo liudijimus turintys asmenys ir kiti asmenys);
  • fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla, kai žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atliktus skaičiavimus už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra lygus 4 ekonominio dydžio vienetams arba didesnis;
  • šeimynos dalyviai, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos šeimynų įstatyme;
  • asmenys, gaunantys pajamas pagal autorines sutartis arba pajamas iš sporto ar atlikėjo veiklos;
  • verslo liudijimus turintys asmenys (išskyrus verslo liudijimus patalpų nuomai).

Savarankiškai dirbantys asmenys turi atitikti visas šias sąlygas:

1) jų vykdoma savarankiška veikla buvo registruota ne trumpesnį kaip 3 mėnesių laikotarpį per 12 mėnesių ir nebuvo išregistruota iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino paskelbimo dienos;

2) Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino metu nedirba pagal darbo sutartį ar neturi darbo santykiams prilygintų teisinių santykių ir negauna su darbo santykiais susijusių pajamų;

3) juridinio asmens atveju – neturi likviduojamos ar bankrutuojančios įmonės statuso.

Vienam savarankiškai dirbančiam asmeniui skiriama ir mokama viena išmoka, nepriklausomai nuo jo vykdomų savarankiškų veiklų skaičiaus.

Išmoka pasinaudoti galės ir nuo socialinio draudimo įmokų atleisti asmenys: pensininkai, neįgalieji, pirmą kartą pradėję veiklą.

Kur ir kaip kreiptis dėl išmokos skyrimo?

Dėl išmokos skyrimo reikia kreiptis į Užimtumo tarnybą pateikiant užpildytą nustatytos formos prašymą dėl išmokos savarankiškai dirbančiam asmeniui skyrimo. Prašymas Užimtumo tarnybai gali būti pateiktas šiais būdais:

REGISTRUOTIS ČIA:

https://www.ldb.lt/LDBPortal/Authentication/Register.aspx?branch=js&pageId=7df000f5-cc1c-4203-956c-a89431f4a76a&fbclid=IwAR16xaaH1IMo5F3OHdQcIRXI_nSf7E7k5PKp3fScGoG0wEF13NY9NZJOVuQ

Iki prašymo pateikimo dienos Užimtumo tarnyboje neregistruotas savarankiškai dirbantis asmuo prašymą gali pateikti elektroniniu būdu, naudodamasis Užimtumo tarnybos interneto svetainėje prieinama elektronine paslauga „Registracija Užimtumo tarnyboje“ pasirenkant aktyvią nuorodą Registruotis Užimtumo tarnyboje.

 

 

Išsamesnė ir smulkesnė visa informacija:

https://uzt.lt/savarankiskai-dirbantiems-asmenims-kaip-gauti-subsidija-karantino-laikotarpiu/

 

 

 

Spausdinti El. paštas

Susisiekite su mumis

Puslapio administratorius: Vaidas

E-paštas: vaidasbki@gmail.com

Tel.: +370 674 84149