A. Rutkauskas

Panevėžio bitininkų draugijos ataskaitinis - rinkiminis susirinkimas

Panevėžio bitininkų draugijos ataskaitinis - rinkiminis susirinkimas įvyks 2019-11-16 (šeštadienį) 12.00 val., adresu: Panevėžio rajonas, Piniava, Lėvens g. 2 (kitoje pusėje kelio parduotuvės - kavinės "Pas Katiną").

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „Bitininkai panevezio“

 

 

Darbotvarkė:

1. Panevėžio bitininkų draugijos valdybos ataskaita.

2. Revizijos komisijos ataskaita.

3. Panevėžio bitininkų draugijos valdybos pirmininko rinkimai.

4. Panevėžio bitininkų draugijos valdybos ir revizijos komisijos rinkimai.

5. Naujai išrinkto valdybos pirmininko įgaliojimų suteikimo atstovauti:

5.1. draugijos klausimais valstybinėse institucijose.

5.2. paramos Lietuvos bitininkystės sektoriaus 2020 – 2022 metams programos priemonėje „Kova su avilių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoze“.

7. Aktualūs bitininkystės klausimai. Pranešėjas Vytautas Salinka. Spaudos leidinių pardavimas bitininkystės temomis.

UAB „Medicata“ atstovas supirks pikį.

Po susirinkimo neskubėsime skirstytis, vyks bičiulių diskusijos prie arbatos.

Bitininkų draugijos valdyba

Spausdinti El. paštas