Panevėžio bitininkų draugijos narių susirinkimas

Organizuojamas Panevėžio bitininkų draugijos narių susirinkimas
Data: sausio 11 d. (ketvirtadienis)
Laikas: 16:30 val.
Vieta: Panevėžio rajono savovaldybės salėje (adresu: Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys. Antras aukštas)


What Do Beekeepers Do in Winter? - Dow Gardens

Tema:

1. Parama bitininkystės sektoriui 2024 metams.
2. Preparatų bičių gydimui nuo varoe erkių pasirinkimas.
3. Einamieji klausimai, diskusija.

  • Susirinkio metu bus dalinamas žurnalas "Lietuvos bitininkas" naujausias leidinys (kas neturite pasiėmę senesnių leidinių, taip pat galėsite gauti)
  • Bus renkamas nario mokestis.
  • Priimami nauji draugijos nariai.

Spausdinti El. paštas