Liūdna žinia...

Eidamas 68-uosius metus, mirė žinomas Lietuvoje bitininkystės srityje dirbantis mokslininkas, Lietuvos bitininkų sąjungos valdybos narys, agrarinių mokslų daktaras Jonas Balžekas (1952 m. vasario 6 d. – 2021 m. sausio 4 d.).

Dr. Jonas Balžekas jaunesnysis gimė 1952 m. Kaune, baigė Kėdainių rajono vidurinę mokyklą, 1975 m. LŽŪA Agronomijos fakultetą.
1978-2009 m. didžiąją gyvenimo dalį dirbo Lietuvos Žemdirbystės institute, Bitininkystės sektoriuje.
1997-2002 m. dirbo „Bienen-Meier“ bitininkystės įmonėje Šveicarijoje.
 1992 m. apgynė agrarinių mokslų daktaro disertaciją „Bičių heterozės efekto naudojimas bičių produktyvumui ir augalų apdulkinimui didinti“ ir
visą gyvenimą vykdė naudingų bičių rasių adaptavimo Lietuvoje tyrimus, rezultatus taikė praktinėje veikloje.
Vienas iš vadovėlio „Pradedantiems bitininkams“ autorių, išleistos net 3 laidos.
2011 m. išrinktas LBS valdybos nariu.
Nuo 2009 m. iki šių dienų dirbo savo bityne Kėdainių raj., Akademijos miestelyje.
Jonas Balžekas jaunesnysis buvo vedęs. Su žmona Angele užaugino du sūnus – Nerijų ir Joną.
Lietuvos bitininkai neteko žymaus bičių veislininkystės ir motinų auginimo specialisto, naujausių mokslo žinių skleidėjo bitininkams.


Mirus aktyviam Lietuvos bitininkų sąjungos Valdybos nariui, žymiam bičių veislininkystės ir motinų auginimo specialistui, agrarinių mokslų daktarui Jonui Balžekui Lietuvos bitininkų sąjunga nuoširdžiai užjaučia šeimos narius, gimines ir artimuosius.

https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1312217/mire-zinomas-bitininkas-jonas-balzekas-jaunesnysis

Spausdinti El. paštas