Buhalterinės apskaitos pildymas

Visi, dalyvaujantys "Parama bitininkystės sektoriui" programoje, privalote pildyti buhalterinę apskaitą, "NMA: Bitininkystė - reikia pateikti buhalterinės apskaitos dokumentus". Tai reiškia, kad reikia pildyti žurnalą „Pinigų kasoje, banko sąskaitose ir pirkimų, ir pardavimų apskaitos žurnalas“ arba taip vadinamąją "Žalią knygą". Kad nereiktų pirkti, formą prisegu. Taipogi primenu, kad buhalterinę apskaitą privalo tvarkyti ūkininkai, įregistravę ūkininko ūkį, ir gyventojai, kurie neįregistravę ūkininko ūkio, tačiau įregistravę žemės ūkio valdas verčiasi individualia žemės ūkio veikla, gaunantys valstybės ar Europos Sąjungos paramą, taip pat ūkininkai ir gyventojai, įsiregistravę pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais.

Dokumento forma rasite čia:

Susijęs vaizdas

Jūs galite patys pasirinkti buhalterinės apskaitos tvarkymo būdą – dvejybinio ar paprasto įrašo, tačiau jį keisti galima tik pasibaigus finansiniams metams. Apskaitą galite tvarkyti pats, jūsų buhalteris ar partneris, paslaugas teikianti įmonė arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo. Žurnalo NEREIKIA pildyti, kai apskaita tvarkoma dvejybinio įrašo būdu. PVM mokėtojai apskaitą privalo tvarkyti dvejybiniu įrašu.

Paprastojo įrašo būdas – tai „Pinigų kasoje, banko sąskaitose ir pirkimų, ir pardavimų apskaitos žurnalo“ pildymas. Pinigų, pirkimo ir pardavimo operacijos PRIVALO būti pagrįstos apskaitos dokumentais Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo nustatyta tvarka.

Kaip pildyti?

Pirmame žurnalo lape įrašomi bendrieji duomenys apie ūkininką ar gyventoją: vardas ir pavardė, asmens kodas, socialinio draudimo numeris, ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo numeris, PVM mokėtojo kodas (jei yra įsiregistravęs PVM mokėtoju), banko sąskaitos pavadinimas ir numeris, gyvenamosios vietos adresas, telefonas, faksas, el. paštas. Būtina surašyti bendrą naudojamą žemės plotą (nuosavos ir nuomojamos) bei samdomų darbuotojų skaičių;
taip pat įrašoma einamaisiais metais ne iš ūkio veiklos gautos ūkininko partnerių ar gyventojo žemės ūkio valdos partnerių pajamos (atlyginimai, stipendijos, pensijos).

Antrame žurnalo lape (visi kiti žurnalo lapai atitinką antrąjį lapą, todėl vadinama – antrasis lapas) kiekviena pinigų, pirkimo ar pardavimo operacija rašoma chronologiškai, atskiroje eilutėje.

Pastraipoje „Pradinis likutis“ įrašomas faktinis pinigų kiekis kasoje ir banke.
1 skiltyje „Diena“ nurodoma pirminio dokumento, kuriuo grindžiama atlikta pinigų, pirkimo ar pardavimo operacija, surašymo diena.
2 skiltyje „Dokumento Nr.“– pirminio dokumento numeris.
3 skiltyje „Operacijos pavadinimas“ nurodomas atliktos pinigų, pirkimo ar pardavimo operacijos pavadinimas.
4 skiltyje „Kiekis, matavimo vnt.“ – nurodomas kiekvienos produkcijos rūšies produkcijos kiekis ir matavimo vienetas. Pvz., medus, 100kg arba pikis, 0,3kg.
5 skiltyje „Pirkimas/vertė, Eur“ įrašoma pirktų prekių (paslaugų) vertė be PVM, o 6 skiltyje „Pirkimas/PVM suma, Eur“ – apskaičiuota PVM suma. Ši suma įrašoma iš PVM sąskaitų faktūrų. Ne PVM mokėtojai gali rašyti visą sumą su PVM į 5 skiltį.
7 skiltyje „Pardavimas/vertė, Eur ir 8 skiltyje „pardavimas/PVM suma, Eur“ įrašoma parduotų prekių (paslaugų) vertė ir nuo jos apskaičiuota PVM suma. Ne PVM mokėtojai 8 skilties nepildo, visą sumą rašo į 7 skiltį.
9 skiltyje įrašomos pajamos, gautos ne iš žemės ūkio veiklos, pagal rūšis. Pildyti nebūtina, jei žurnalą pildote tik dėl NMA.
10 skiltyje „Pinigai, Eur/kasa/pajamos“ ir 11 skiltyje „Pinigai, Eur/kasa/išlaidos“ nurodomos gautos ir sumokėtos GRYNŲJŲ pinigų sumos.
12 skiltyje „Pinigai, Eur/bankas/pajamos“ ir 13 skiltyje „Pinigai, Eur/bankas/išlaidos“ apskaitomos Į BANKO SĄSKAITĄ gautos ir iš jos išmokėtos sumos.
Grafoje „Skolos, Eur“ nurodoma pirkimo ar pardavimo operacijų suma, kuri einamąjį mėnesį buvo atlikta, bet už ją pinigai negauti ar nesumokėti. Atitinkamai pildoma 14 skiltis „Skolos“, Eur/ūkininkui arba gyventojui“ arba 15 skiltis „Skolos. Eur/ūkininko arba gyventojo“, 16 skiltyje „ar atsiskaitymo data“ nurodoma pirkimo ir pardavimo skolų sumokėjimo data (mėnuo ir diena). Žurnale turi būti įrašomi visi atsiskaitymai.
Pastraipos „Iš viso per mėnesį“, „Likutis mėnesio pabaigoje“ pildomas tik tuose lapuose, kuriuose pasibaigia vieno mėnesio įrašai.

Kiekvieno mėnesio įrašams skiriamas atskiras lapas, jame nurodomi metai ir mėnuo. Kiekvieno mėnesio operacijų užpildymą asmuo patvirtina savo parašu.

Spausdinti El. paštas

Susisiekite su mumis

Puslapio administratorius: Vaidas

E-paštas: vaidasbki@gmail.com

Tel.: +370 674 84149