Galima teikti paraiškas kartu su kita programa dėl medaus tyrimo kompensavimo

Nacionalinei mokėjimo agentūrai buvo užduotas klausimas apie galimybė teikti paraiškas dviejose programose (pvz. Gauti avilius (ar priekabą) ir kartu teikti dėl medasu tyrimo):
"Prašome išaiškinti ar tas pats paramos pareiškėjas gali dalyvauti 2019 metų paramos priemonėse ,,Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“ ir ,,Medaus ir bičių produktų fizinių ir cheminių savybių analizė, siekiant nustatyti jų kokybines savybes“.
Gautas atsakymas: (foto kopija iš dokumento)

parama

Spausdinti El. paštas