Svarbi informacija

Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos įgyvendinimo taisyklių pakeitimai 2019 metams

 Taisyklių priedų pakeitimai

   3 priedas  Paramos paraiškos forma
   4 priedas  DOKUMENTŲ, TEIKIAMŲ KARTU SU PARAMOS PARAIŠKA, SĄRAŠAS
   9 priedas  PARAMOS PARAIŠKŲ VERTINIMO PIRMUMO REIKALAVIMAI.
 12 priedas  Mokėjimo prašymo forma.

Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos įgyvendinimo taisyklės 2019 metams

Dokumentų formos

1. Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos įgyvendinimo taisyklės 2019 metams  su  2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 3D-926 padarytus jose pakeitimais ir dokumentų formos LBS svetainėje  http://www.bitininkusajunga.lt/lt/Parama_bitininkams/_1_a_Igyvendinimo_taisykliu_pakeitimai_2019/

2. Būkite atidūs dėl taisyklių  punkto 2.2. pakeitimo, kurio gale parašyta „...iki paskutinės mokėjimo prašymo pateikimo Agentūros teritoriniam paramos administravimo skyriui dienos, t. y. einamųjų bitininkystės metų rugpjūčio 29 d.“ Čia įskaitomas ir išimčių laikas, t. y. vėlavimas  dėl svarbios priežasties. Tačiau pagal taisyklių 77 punktą mokėjimo prašymus visi turi pateikti ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 15 d. Taigi, nesuklyskite ir mokėjimo prašymus paramai gauti pateikite iki rugpjūčio 15 d.

3. Lietuvos bitininkų sąjunga neteikė niekam  siūlymų, kad būtų keičiami Taisyklių 17 punkto   papunkčiai 17,3; 17.5.2; 17.8. dėl partnerystės naikinimo ir 23 punktas dėl trijų komercinių pasiūlymų įvedimo. Svarstant Taisyklių pakeitimų projektą net Lietuvos respublikos seimo portale TAP Lietuvos bitininkų sąjunga parašė eilę pastabų. Pavyzdžiui  „...naujos redakcijos punkto turinys apskritai žalingas, nes trukdys įgyvendinti eilę Bitininkystės rėmimo programoje numatytų priemonių. Juo vadovaujantis nebus galima nustatyti tinkamų finansuoti išlaidų. Siūlome tik ateityje, išnagrinėjus visas, suprantamas ir ... Lietuvos bitininkų sąjungai,  objektyvias aplinkybes, svarstyti tikslinimą.“  Bet į tai nebuvo atsižvelgta. Todėl nurodyti Taisyklių punktų pakeitimai yra privalomi visiems ir jais būtina vadovautis rengiant dokumentus paramai gauti.

4. Žemės ūkio valdų klausimu būna įvairių nesusipratimų. Todėl pateikiame LBS svetainėje vienoje vietoje sukauptą naujausią papildomą informaciją apie tai kaip būtų galima pasinaudojant oficialiai skelbiamomis įvairiomis galimybėmis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre įregistruoti ar išregistruoti žemės ūkio valdą, kada atnaujinti duomenis, ar pakeisti valdos valdytoją. Žiūrėti LBS svetainė http://www.bitininkusajunga.lt/lt/Teises_aktai/Zemes_ukio_valdos_registravimas_Lietuvos_Respublikos_zemes_ukio_ir_kaimo_verslo_registre_ir_arba_ukininko_ukio_Ukininku_ukiu_registre/

5. Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos įgyvendinimo taisyklėse LBS siūlymu pakeistas 32 punktas Pagal priemonę „Medaus ir bičių produktų fizinių ir cheminių savybių analizė, siekiant nustatyti jų kokybines savybes“ vienam paramos gavėjui kompensuojama iki 70 proc. medaus mėginio kokybę ir natūralumą atspindinčių kriterijų ištyrimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 300 Eur. Į šią sumą įeina kiekvieno sukimo (pavasarinio, vasarinio, rudeninio) medaus kokybę ir natūralumą atspindinčių kriterijų (medaus drėgnumas, diastazės aktyvumas, hidroksimetilfurfurolo bendrasis kiekis meduje, medaus botaninė sudėtis (žiedadulkių kiekiai ir jų rūšys) ištyrimas.“ Atkreipkite dėmesį, kad teikiant prašymą paramai gauti pagal 32 Taisyklių pakeitimą pakanka vieno komercinio pasiūlymo (žiūrėti 23 punkte įrašąkai paslaugas teikia ar prekes tiekia tik vienas tiekėjas – užtenka vieno komercinio pasiūlymo“). Komercinius pasiūlymus teiks ir tyrimus atliks Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas. Daugiau panašius tyrimus atlikti sertifikuotų įstaigų Lietuvoje nėra.

Ši galimybė nesusieta su bičių šeimų skaičiumi. Ja gali pasinaudoti visi bitininkai įregistravę Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre žemės ūkio valdą. Būtų gerai, kad atsiradusia nauja galimybe pasinaudotų kaip galima daugiau draugijų narių, ypač pageidaujančių dar 2019 metais dalyvauti LBS baigiamoje derinti jų interesus ginančioje laisvanoriškoje priemonėje (kalbėta Žagarėje per bitininkų šventę), kurios tikslas sudaryti galimybę medaus vartotojui lengviau atpažinti LBS priklausančios draugijos nario bityne pagamintą medų ir jį atskirti nuo kitų gamintojų, ypač importinio, medaus, o pasirenkant medų vadovautis objektyviais jo kokybę ir kilmę atspindinčiais kriterijais. Galutinis šios priemonės įforminimas, pagal dabar galiojančią Lietuvoje tvarką, gali trukti nuo 3 iki 6 mėn. Tikėkimės, kad  6 mėn. laukti nereikės. Tokiu būdu, dar šiais metais  būtų žengtas pirmasis žingsnis bandant padėti patiems sau: mažinti pasitaikančius nesusipratimus Lietuvos medaus rinkoje, mažinti galimybes diskriminuoti LBS priklausančių draugijų bitininkus, didinti galimybes sąžiningai konkurencijai laisvoje rinkoje, skatinti medaus kokybės gerinimą ir didinti medaus vartotojų teisių apsaugą. 

Stenkitės išnaudoti visas Bitininkystės rėmimo programos galimybes. Sėkmės darbuose.

Spausdinti El. paštas