Parama Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metais. Paraiškų priėmimas

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 ĮSAKYMAS
DĖL KVIETIMO TEIKTI PARAMOS PARAIŠKAS PAGAL PARAMOS LIETUVOS BITININKYSTĖS SEKTORIUI 2017–2019 METŲ PROGRAMĄ

2018 m. gruodžio 20 d. Nr. 3D-927
Vilnius

Siekdamas, kad 2019 m. būtų tinkamai įgyvendinta Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 3D-478 ,,Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos patvirtinimo“, ir remdamasis Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 3D-730 ,,Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 43 punktu,
n u s t a t a u paramos paraiškų pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programą teikimo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniams paramos administravimo skyriams terminą – nuo 2019 m. sausio 2 d. iki 2019 m. vasario 4 d.

Žemės ūkio ministras                                                                                 Giedrius Surplys

 

P.S. Taisyklės dar vėliau, kai bus pilnai su pataisymais ir pakeitimais pilna taisyklių redakcija.

Spausdinti El. paštas